Pracownia Projektowa Eltech Projekt Tomasz Fajdek
ELTECH - AUTOMATYKA KOLEJOWA i ELEKTROENERGETYKA
PROJEKTUJEMY
WYKONUJEMY:
ZAPEWNIAMY
DORADZTWO I NADZÓR AUTORSKI

O firmie

Specjalizujemy się w zakresie projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK), działalność projektowa obejmuje również elektrykę i elektroenergetykę nisko i średnionapięciową.

Nasz zespół brał udział w wielu zadaniach inwestycyjnych.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz doświadczeniu gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług oraz terminowość ich wykonania.

Oferowane przez nas usługi

 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane, projekty wykonawcze SRK
 • Projekty fazowania robót SRK
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty usuwania kolizji międzybranżowych
 • Kosztorysy, przedmiary robót
 • Pozyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń (w tym zgłoszenia robót budowlanych na terenach kolejowych)
 • Projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej)
 • Nadzory autorskie i nadzory inwestorskie

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.
Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.


Zakres instalacji zewnętrznych:

 • sieci i przyłącza SN i nn
 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • iluminacje budynków
 • kanalizacje teletechniczne

Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje uziemień technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • układy automatyki i sterowań

Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje doboru kamer video - CCTV
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonwe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Właściciel firmy posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane, projekty wykonawcze SRK
 • Projekty fazowania robót SRK
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty usuwania kolizji międzybranżowych
 • Kosztorysy, przedmiary robót
 • Pozyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń (w tym zgłoszenia robót budowlanych na terenach kolejowych)
 • Projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej)
 • Nadzory autorskie i nadzory inwestorskie

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.
Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.


Zakres instalacji zewnętrznych:

 • sieci i przyłącza SN i nn
 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • iluminacje budynków
 • kanalizacje teletechniczne

Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje uziemień technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • układy automatyki i sterowań

Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje doboru kamer video - CCTV
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonwe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Właściciel firmy posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Współpraca

Współpracujemy z innymi firmami w branży kolejowej: